Jaarstukken 2018

Exploitatie

Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat

In de exploitatierekening wordt duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan wordt uitgegeven.