Jaarstukken 2018

Voorstel

Datum raadsvergadering
27 juni 2019
Onderwerp
Jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018.
Voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders
d.d. 28 mei 2019
Voorstel om te besluiten:

  1. De grondexploitaties vast te stellen die opgenomen zijn in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2018 nl. 8311 Veghel – ’t Ven, 8313 Veghel – Veghels Buiten, 8315 Veghel – Rembrandtboulevard, 8317 Veghel – ‘t Anker, 8318 Veghel – Vijfmaster, 8319 Veghel – Franciscusschool, 8320 Veghel – Stadshobbywerkplaats, 8321 Veghel – LTS, 8335 Eerde – D’Eerdse erven, 8340 Zijtaart – Edith Stein, 8341 Zijtaart – Zuid, 8345 Mariaheide – Steenoven II, 8346 Mariaheide – Mariahof, 8350 Erp – Bolst, 8355 Boerdonk – Korstenhof, 8365 Schijndel – Hulzebraak 3e fase, 8370 St. Oedenrode – Sluitappel-Noord/Dijksteegje, 8375 Boskant – Elzenpad, 8376 Boskant – Kremselen, 3270 Veghel – D’n Dubbelen, 3271 Veghel – Doornhoek, 3272 Veghel – De Kempkens, 3280 Erp – Molenakker II, 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase, 3286 Schijndel – Duin Noord.
  2. De jaarstukken 2018 die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018 vast te stellen met een positief jaarrekeningresultaat 2018 van € 9.129.000.
  3. Een bestemmingsreserve Rembrandtlaan in te stellen
  4. Het jaarrekeningresultaat 2018 te bestemmen als volgt:

a.

Storting in de bestemmingsreserve Rembrandtlaan

€ 2.537.000

b.

Overheveling van eenmalige budgetten

€ 609.000

c.

Algemene uitkering (decembercirculaire 2018)

€ 447.000

d.

Algemene uitkering (onderuitputting accres 2018)

€ 385.000

e.

Proceskosten Noordkade

€ 350.0000

f.

Overheveling middelen personeelsbudget t.b.v. generatiepact

€ 140.000

g.

Storting in de algemene risicoreserve

€ 4.661.000

h.

Raming 2019 voor transformatieopgave (was gepland voor 2018)
Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein

€ 1.321.000

-/- € 1.321.000

Totaal

€ 9.129.000

5. Akkoord te gaan met de overboeking naar 2019 van de restantkredieten tot een bedrag van
€ 31,8 miljoen en eenmalige budgetten tot een bedrag van € 3,0 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen gedekt is uit reserves en € 0,6 miljoen met beslispunt 4b.

ga terug