Jaarstukken 2018

Kredieten voor vervanging die overgaan naar 2019

Ook voor het vervangen van investeringen zijn kredieten door de raad beschikbaar zijn gesteld. De uitgaven hiervoor vinden in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaats. De uitgaven voor deze kredieten activeren we en jaarlijks vindt afschrijving plaats. vinden.. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting.

 

(Bedragen x € 1.000)

Vervangingsinvesteringen

Besluit *)

Totaal
krediet

Netto-
uitgaven

Verschil

Vervoermiddelen en machines

Daily 5-VHP-35

2018

55

55

Daily 8-VGJ-13

2018

55

55

Bestelauto 2-VDT-79

2018

30

30

Toyota RA4

2018

35

35

Kangoo elekt Mercedes Citan

2018

22

22

Merlot laadmachine

2018

67

67

Crafter en transporter

2018

115

115

Vrachtwagen BV-VZ-32

2018

225

46

179

VW crafter 23-BZ-TD

2018

50

50

Houtversnipperaar

2018

25

25

Trekker John Deere

2018

80

80

2 Zoutstrooiers Nido Stratos

2015

162

162

Zoutstrooier

2018

47

47

2 strooiploegen

2018

28

28

3 sneeuwschuiven/borstels

2018

40

40

Sneeuwploeg

2018

25

25

Sport

Toplaag kunstgras VV Avanti

2018

255

305

-50

Toplaag kunstgras VV WEC

2018

255

305

-50

Aanbrengen hekwerk sportpark PWA

2018

43

28

15

Beregeningsinstallatie sportpark PWA

2018

50

1

49

Beregeningsinstallatie sportpark SCMH

2018

26

1

25

1.690

686

1.004

Toelichting op kredieten van vervangingsinvesteringen die overgaan naar 2019

Hieronder volgt een toelichting op kredieten die overgaan naar 2019, waarbij een negatief restant is per 1-1-2019 en/of geen uitgaven hebben plaatsgevonden in 2018.

Vervangingsinvesteringen in tractiemiddelen
In samenwerking met de gemeente Den Bosch is in 2018 het programma. van eisen opgesteld voor de vervoersmiddelen. Aanschaf vindt plaats in 2019.
In afwachting van de ontwikkelopdracht buitendienst vindt aanschaf plaats in 2019 voor de houtversnipperaar, de trekker, de zoutstrooiers, strooiploegen, sneeuwploeg en de sneeuwschuiven/borstels.

Toplaag kunstgras VV Avanti
Budget voor vervanging van het kunstgrasveld was € 255.00,00. Er is een pilot aangeboden voor de aanleg van een non-fill kunstgrasveld. Ook was het wenselijk om een beregeningsinstallatie aan te leggen rond het kunstgrasveld. Totaal extra kosten € 50.000,00. De extra kapitaallasten hiervoor kunnen worden gedekt uit de vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten. Bij de 1e berap 2019 zal budget worden opgehoogd met € 50.000,00 met als dekking vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten.
Derhalve budgettair neutraal..

Toplaag kunstgras VV WEC
Budget voor vervanging van het kunstgrasveld was € 255.00,00. Er is een pilot aangeboden voor de aanleg van een non-fill kunstgrasveld. Ook was het wenselijk om een beregeningsinstallatie aan te leggen rond het kunstgrasveld. Totaal extra kosten € 50.000,00. De extra kapitaallasten hiervoor kunnen worden gedekt uit de vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten. Bij de 1e berap 2019 zal budget worden opgehoogd met € 50.000,00 met als dekking vermindering van de jaarlijkse onderhoudskosten.
Derhalve budgettair neutraal..

ga terug