Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente in staat is risico’s met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen. De relatie tussen de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en de weerstandscapaciteit noemen we het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn af te dekken.

ga terug