Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Beleid en ontwikkelingen

Beleid en ontwikkelingen

Met ingang van belastingjaar 2018 zijn de tarieven rioolheffing geharmoniseerd. Verder zijn medio 2018 de marktgelden, scheepvaartrechten en de begraafplaatsrechten geharmoniseerd. In november 2018 zijn de verordeningen reclamebelastingen voor de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode met drie jaren verlengd (tot en met belastingjaar 2021).

Ook de legestarieventabel heeft medio 2018 een aantal wijzigingen ondergaan (aanpassing tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen).
Eveneens zijn een aantal tarieven in titel 2 van de legestarieventabel (dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) gewijzigd. Verder was er de introductie van legesheffing indien bij een aanvraag van een omgevingsvergunning tevens een advies Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij BZV is vereist. Ten slotte zijn in titel 3 van de legestarieventabel (dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn) de horecavergunningen als bedoeld in artikel 2.1.1. en artikel 2.4. voor de legesheffing gecombineerd tot één vergunningaanvraag.

ga terug