Jaarstukken 2018

Innovatie

Innovatie

Ambitie

In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakten opgaven  en  uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er was altijd een “B” om naar toe te werken. We zijn gaan werken aan een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen. Om hiertoe te komen hebben we ons in 2018 gericht op het vernieuwend denken en werken binnen de gemeentelijke organisatie.

Activiteiten

Eind 2018 hebben we een innovatie-week georganiseerd met als doel vernieuwend denken en werken te stimuleren binnen de organisatie. Gedurende het jaar hebben we medewerkers gestimuleerd te komen met vernieuwende initiatieven en ideeën. In 2018 is een groep medewerkers opgeleid tot (allround) Ynnovator. Zij zijn vanaf najaar 2018 ingezet op verschillende vraagstukken. Ynnovators dragen bij aan de vernieuwingskracht bij medewerkers In 2018 zijn we gestart met het burgerinnovatiefonds. Inwoners van Meierijstad zijn in het laatste kwartaal 2018 uitgenodigd om ideeën en plannen in te dienen die bijdragen aan sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan participatie in Meierijstad.

ga terug