Jaarstukken 2018

Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Ambitie

Voor de fusie van Meierijstad is een organisatiefilosofie Meierijstad 2017-2025 opgesteld. Sinds de fusie van Meierijstad op 1 januari 2017 een feit is, is het noodzakelijk dat we binnen de gemeentelijke organisatie ons gaan gedragen en handelen naar de vastgestelde organisatiefilosofie. De opstartperikelen zijn redelijk achter de rug en we zijn verder gegaan met het uitzetten van de veranderopgave binnen de organisatie. Om de bestuurlijke ambities waar te maken is het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie ook handelt naar deze ambities en volgens de filosofie van de organisatie. Dat de organisatiewaarden worden uitgedragen vanuit hoofd, hart en handen.

Activiteiten

In 2018 hebben we ons gericht op het thema "we kennen elkaar in Meierijstad". Diverse activiteiten waaronder trainingen, jaarlijkse organisatie dag, lunchbijeenkomsten en individuele profielen op intranet hebben hieraan een bijdrage geleverd. We hebben gewerkt aan de vorming van zelf organiserende teams. Dit is opgepakt vanuit het MD-traject van de leidinggevenden door gesprekken hierover binnen de verschillende werkateliers te voeren. Ontwikkeling van zelf organiserende teams krijgt een vervolg in 2019.

ga terug