Jaarstukken 2018

Participatie

Participatie

Ambitie

Participatie is een centraal, leidend thema in de Mijlpalen van Meierijstad. Bij participatie zijn we gegaan voor maximale betrokkenheid van de inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen bij maatschappelijke vraagstukken. Burger- en overheidsparticipatie hebben we bewust toegepast zodat de burger, de instellingen en ondernemers maximaal betrokken werden en zich betrokken voelden. De veranderopgave is erop gericht om de interne organisatie te kantelen naar een organisatie die van buiten naar binnen denkt. Daarnaast hebben we de samenleving verleid om samen met ons de uitdagingen in de maatschappij vorm te geven. Verbinden, experimenteren en leren horen daarbij. In de veranderopgave en de samenwerking zijn we uitgegaan van een goed en gelijkwaardig partnerschap op basis van wederzijds vertrouwen.  

Activiteiten

In 2018 is gestart met het traject “Participeren en leren”. In september is een onderzoek naar de wijze van participatie in Meierijstad door bureau Berenschot en de Erasmus Universiteit Rotterdam. opgestart als één van de onderdelen van het traject. Een ander onderdeel in het traject is de kader stellende rol van de gemeenteraad bij participatie. Eind 2018 heeft de gemeenteraad in een beeldvormende avond met elkaar gesproken over deze kader stellende rol, waarbij zij van "het laatste naar het eerste woord" gaan. Verdere uitvoering van deze onderdelen en het traject "Participeren en leren" vindt plaats in 2019. In 2018 zijn we gestart met het burgerinnovatiefonds. Inwoners van Meierijstad zijn in het laatste kwartaal 2018 uitgenodigd om ideeën en plannen in te dienen die bijdragen aan sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan participatie in Meierijstad.

ga terug