Jaarstukken 2018

Financiële informatie programmaplan

Financiële informatie programmaplan

De financiële informatie programmaplan gaat in op de algemene dekkingsmiddelen, de kosten van overhead, de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.

ga terug